Skanseny

Puńsk, Muzeum w Puńsku

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Jakub Jankowski

Widok na skansen od strony drogi wyjazdowej na Sejny. Zagroda z przełomu XIX i XX wieku. Za stodołą widać kierat - urządzenie wykorzystujące siłę pociągową zwierząt (koni lub wołów) do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych takich jak sieczkarnia, wialnia czy młocarnia.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska