Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

Część budynku inwentarskiego ze wsi Skoki Duże z roku 1890 - wejście dla kur.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska