Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

Wnętrze izby dziadkow, zwanej „mieszkaniem deputowanym” w chałupie kujawskiej z wsi Pułkowo Wielkie z ok. 1780 r. Widoczne łóżko, krzesło, ława i religijne oleodruki na ścianach.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska