Skanseny
Opis muzeum

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży