Skanseny
Opis muzeum

Skansen Etnograficzny w Koninie (Oddział Muzeum Okręgowe w Koninie)