Skanseny
Opis muzeum

Sądecki Park Etnograficzny Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu