Skanseny
Opis muzeum

Park Etnograficzny w Russowie (Oddział Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu)