Skanseny
 

O Stowarzyszeniu
„Pracownia Etnograficzna”

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego to organizacja pozarządowa założona w 2006 roku przez studentów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy poza akademickimi i muzealnymi murami chcieli uprawiać antropologię i promować etnografię.

Patronem Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” został profesor Witold Dynowski, wieloletni dyrektor ówczesnej Katedry Etnografii i Etnologii UW – postać słynąca ze swojej wiary w młodych ludzi i ich potencjał. Nie bez przyczyny powierzono mu tę honorową funkcję. Był to doskonały organizator, który potrafił skupić wokół siebie zgrany zespół współpracowników. Pasjonat, który życie prywatne łączył z zawodowym udostępniając na potrzeby Katedry swoją kamienicę przy Hożej 74. Do dziś wśród studentów krążą opowieści „o jednym takim profesorze”, który zapraszał studentów na obiady do swojego mieszkania. To on zainicjował Międzyuczelniane Obozy Etnograficzne – przestrzeń, w której spotykali się studenci etnografii z całego kraju. Nie tylko razem prowadzili badania i wymieniali się doświadczeniami, ale też prostu się integrowali. Zakładając Stowarzyszenie, chcieliśmy, by wartości, którym hołdował profesor Dynowski były nadal kultywowane.

Idee, które przyświecały nam, gdy zakładaliśmy Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” to wspieranie, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, promocja etnologii jako nauki, budowanie postaw otwartości i tolerancji, rozumienia własnej kultury, przełamywania stereotypów, pobudzanie i wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych, mających na celu komunikację społeczną, wspieranie, uwrażliwienie na odbiór zjawisk kulturowych oraz integrowanie środowiska młodych badaczy kultury.

Do tej pory pod szyldem Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” zrealizowano kilka różnych projektów. Były to między innymi: film etnograficzny („Tradycja to jest to, co kocham najwięcej”, autorstwa Poli Rożek, Marii Małanicz-Przybylskiej de domo Oleksiak oraz Marii Majewskiej), spotkanie „Warszawa wielu kultur” w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, warsztat etnograficzny w ramach Festiwalu Nauki Festiwalu, spotkanie „Antropologia kultury - jak to się robi?” w ramach szerszego cyklu Antropologiczne Przestrzenie oraz przegląd filmów Zbigniewa Rybczyńskiego. W 2009 roku prowadziliśmy także „Akademię Rozwoju Animacyjnej Aktywności” - projekt, którego celem jest wspieranie młodych animatorów i animatorek kultury w realizacji ich pierwszych projektów.

Projekt „Polskie skanseny w internecie” jest obecnie naszym największym przedsięwzięciem.

Więcej o Stowarzyszeniu „Pracownia Etnograficzna” dowiesz się na etnograficzna.pl.

skanseny.net 

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS