Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009

Budynek inwentarsko-gospodarczy - stodoła w zagrodzie dobrzyńskiej reprezentuje zamożne gospodarstwo rolno-hodowlane z końca XIX i początku XX wieku na ziemi dobrzyńskiej.W obrębie podwórza gnojownik, poidło dla bydła, kierat.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska