Skanseny

Bóbrka, Muzeum w Bóbrce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Zatorska

Zabytkowe dystrybutory benzyny.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska