Skanseny

Konin, Muzeum w Koninie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Chlebicka

Wiatrak “koźlak” z końca XIX w. ze wsi Bochlewo. Widoczne zniszczone przez burzę skrzydła i gont kryjący frontową stronę budynku. Od strony skrzydeł oszalowany gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS